TRUCKECOPOWER
VYHLEDÁVAČ
AKTUALITY
Nejnovější fotografie:
Kurzy měn:

1 EUR = 25.801 Kč

1 GBP = 29.467 Kč
1 PLN = 5.986 Kč
1 BGN = 13.191 Kč
1 RON = 5.575 Kč
Nejnovější forum:
Dopravce
Vtip týdne:
Opilci
Náhodné parkoviště:
Aire de Persac
Uživatelé na chatu:

ANKETA
Ve kterém roce si myslíte začnou být v České republice ve velkém nasazovány autonomní kamiony bez řidiče?
FORUM
19.04.2019 / 08:01

Jak funguje DAS

Jak funguje DAS

Nicky,
DAS funguje tak, že klient oznámí věc, ve které chce zastoupení a dodá podklady i důkazy. Pojišťovna pak vyzve advokáta, který není zaměstnancem DAS (může si ho klient i sám vybrat), aby věc právně posoudil a závěrem uvedl, jaké procento úspěšnosti u soudu předpokládá. Pokud DAS tvůj případ nevzala, zřejmě jsi předem neměl pohromadě všechny skutečnosti a důkazy, které mohly hrát významnou roli u soudu. Nebo sis prostě zvolil špatného advokáta, který věc posuzoval. Případně sis ho nezvolil sám, ale byl vybrán pořadníkem.Zakladatel: sibrsibr 


sibrsibr
19.04.2019 / 08:02
Například kdyby Liposa přišel na DAS se žádostí, ať jeho mzdové nároky ČR vymáhají podle nějaké evropské směrnice, jak uvádí v příspěvku zde http://kamionaci.com/?forum=3680 , tak zřejmě advokát vyhlídky na úspěšnost určí nízké, protože takhle naše soudy běžně nerozhodují. DAS pak zřejmě odmítne věc převzít.
Pokud by ovšem našel advokáta, který bude mít stejný názor jako on. Věc posoudí a určí vyhlídky na výsledek sporu vysoké, DAS by zřejmě jeho věc převzala. Ovšem záleží, jestli takového advokáta najde.
Pokud se na DAS obrátí zaměstnanec o nároky u zaměstnavatele, právník posoudí vyhlídky a předpokládejme, že DAS věc převezme. Až pak je sepsána předžalobní výzva a až pak se může zaměstnavatel obrátit na DAS. Ta opět vyzve jiného advokáta (kterého si vybere zaměstnavatel), aby věc posoudil a sdělil vyhlídky na úspěšnost. Rozhodující tedy jsou posudky dvou nezávislých advokátů. Mnohdy pak dochází k mimosoudnímu vyrovnání.
Pokud předpokládáš, že se DAS nějak spikne proti finančně slabšímu klientovi, tak můžeš i předpokládat, že zaměstnavatel s velkou pojištěnou flotilou aut, může uplatit soudce, nebo prostě žalobce zastřelit. Všechno je možné. Dnes bez rizika nelze přejít ani cestu na zelenou. Vždy se může objevit nafetovaný terorista, kterému je všechno jedno. Proto jsem vždycky psal, že do sporu se zaměstnavatelem může jít jen chlap, který se neposere hned v prvním kole. Ustrašenci musí držet hubu a krok. Je daleko jednodušší dělat ramena z velkého náklaďáku, než jít bránit svá práva k soudu.

sibrsibr
19.04.2019 / 08:03
Účastnil jsem se několika soudních projednávání o nárocích řidičů na základě zaměstnanecké smlouvy v ČR, ale žádný evropský předpis tam nikdy v tomto kontextu nezazněl. Pracovní dobu soud neposuzoval podle NEP 561/2006 jako to dělají policejní kontroly na území všech států EU, ale podle pracovní smlouvy, Zákoníku práce ČR a českého NV 589/2006.
Občas se mi stalo, že za mnou přišel některý kolega s požadavkem poradit ve věci, že mu strhli za nadspotřebu, údajnou způsobenou škodu, nevyplatily vše za ujeté kilometry a podobné záležitosti. Ve smlouvě, na výplatnici, ani v jiném dokumentu, však žádné takové údaje neměl. Jak to tedy chceš vymáhat???
Říkám jim, že vymáhat lze jen nároky sjednané podle zákona. Někdo si poradit nedal a mlel si tu svoji. Těm nepomohl nikdo. Kdo pochopil, s tím jsem spočítal hodiny, příplatky, cestovní náhrady podle zákonů a nakonec vždy vyšla částka srovnatelná s původním požadavkem. Když pak šel na DAS s takto srovnanými fakty a důkazy, tak věc vzali a vyhráli. Kdo to chce dělat nějak po svém, musí si to vysoudit sám a může to po svém způsobu i vyhrát. Jako ty. Gratuluji.

sanchez666
19.04.2019 / 08:37
Síbře, tj úplně dech beroucí ty příspěvky tvého ražení ;-) Neříkej mi, že nevlastní tvá osoba nějaký TYTUL :-D
nicky
19.04.2019 / 08:45
Tak jsi mně to krásně vysvětlil. Celá událost započela vroce 1995, a DAS, v té době, byla v Čechách v plenkách. Protože jsem měl v ruce protokol, že jsem škodu nezavinil a že byla způsobena ukradeným Mercedesem, který měl SPZ ze Škody 100, navštívil jsem ČP, kde jsem vše nahlásil. ČP to prověřila a dopisem mně oznámila, že škodu nemohou uhradit, neboť Mercedes neměl pojištění. Marně jsem poukazoval na to, že v Občanském zákoníku je napsáno, že pokud vozidlo není pojištěno, zaplatí škodu pojišťovna a vymáhá ji na viníkovi. ČP mně doporučila zažalovat "škůdce" a vymáhat to na něm. Kontaktoval jsem tedy pojišťovnu DAS a ta mi oznámila to, co jsem tady už psal.
Nevím, jaké další důkazy bych jim měl předložit, než to, že mně byla způsobena škoda, kterou jsem nezavinil a že ČP mně to nechce proplatit. Zkonstatovali, že zastupování bude zřejmě nákladné a návratnost vložených financí by byla mizivá a prostě do toho nešli. Já je na jednu stranu chápu, i pojišťovna musí vydělávat, ale je pak tento systém ještě pojištění?
V době kdy jsem kontaktoval DAS jsem žádného advokáta neměl, chtěl jsem hlavně informace, jak do toho jít. DAS to zametla hned v počátku, tak, že k žádnému posuzování ze strany nějakého advokáta nedošlo.
Tak toto je má zkušenost s pojišťovnou DAS.
Po této zkušenosti už bych do tohoto pojištění nikdy nešel.
Tak, že můj závěr: Zásadně pojišťovnu DAS nedoporučuji, ale je každého věc, kam vleze a kde se případně pojistí. Mně jedna zkušenost stačila. Navíc, dnes má pojištění právní jistoty téměř každá pojišťovna v povinném ručení k autu. Tak není třeba žádné pojištění DAS. To samozřejmě neplatí v případě zaměstnanců.
liposa
19.04.2019 / 08:47
Sibře kde píšu, že mzdové nároky se vymáhájí podle směrnice?
Nikde!!!!!
Uvádím, že nelze upravit články směrnice, pokud to směrnice nepovoluje.
Tak čti pořádně.
liposa
19.04.2019 / 08:49
To že si při soudu neslyšel nic o směrnicích dokazuje pouze to, že jsi u žádného nebyl a jen si zase vymýšlíš, což je zde již všem jasné.
9Ads 104/2016
[49] S čistě jazykovým výkladem § 9 odst. 1 nařízení č. 589/2006 Sb. a v jeho rámci slov 6 hodin nepřetržité práce si nelze vystačit. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení k aplikované právní normě (např. nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, dostupný z http://nalus.usoud.cz). V nynějším případě je proto nutno vyjít zejména ze smyslu vykládané normy a dosáhnout eurokonformního výkladu. Jak konstatoval Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) v bodě 113. svého rozsudku ze dne 5. 10. 2004, Pfeiffer a další proti Deutsches Rotes Kreuz, C-397/01 až C-403/01: Vnitrostátní soud je tak při použití vnitrostátního práva a zejména ustanovení právní úpravy specificky přijaté za účelem provedení požadavků směrnice povinen vykládat vnitrostátní právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu příslušné směrnice, aby tak dosáhl výsledku jí zamýšleného. Při výkladu vnitrostátního právního předpisu se má dle Soudního dvora vycházet z předpokladu, že členský stát měl při stanovení právní normy úmysl plně vyhovět požadavkům plynoucím ze směrnice (srov. bod 20. rozsudku Soudního dvora z 16. 12. 1993, Theodoro Wagner Miret, C-334/92).

[50] Vykládané nařízení č. 589/2006 Sb. představuje ochrannou normu ve vztahu k zaměstnancům, na které dopadá. Směrnice 2002/15/ES v čl. 5 požaduje po členských státech poskytnout ochranu mobilním pracovníkům ve dvou směrech, které musí být zohledněny současně. Jednak požaduje zamezit tomu, aby mobilní pracovníci pracovali bez přestávky déle než 6 za sebou následujících hodin, jednak požaduje pracovní dobu delší než 9 hodin přerušit přestávkou v délce alespoň 45 minut, kterou je možné rozdělit na úseky nejméně 15 minut dlouhé. Pracovní dobou se dle směrnice rozumí veškerá doba od začátku do konce pracovní činnosti, během níž se mobilní pracovník nachází na svém pracovišti, je k dispozici svému zaměstnavateli a vykonává své funkce nebo činnosti, to znamená: doba věnovaná všem činnostem v silniční dopravě. Jde zejména o tyto činnosti: i) řízení, ii) nakládka a vykládka, iii) pomoc cestujícím při nastupování a vystupování z vozidla, iv) čištění a technická údržba, v) všechny ostatní práce prováděné s cílem zajistit bezp
liposa
19.04.2019 / 08:58
nicky:
pojišťovna DAS je dobrá akorát, že zajistí tlumočníka a to někdy s obtížemy, pokud se na ní obrátíš s radou napíše ti k dotazu právní vyjádření.
Do, žádného nejistého sporu nejde a je jedno kolik máš důkazů, bere pouze jasné případy, které 100% vyhraje.
Už dávno není strašákem pro kontrolní složky kdy stačila jejich nálepka na autě nebo zmínka, že jim voláš a kontrola probíhala úplně jinak.
V 99% odmítá řešit NR 561/2006.
nicky
19.04.2019 / 09:03
Ještě pro síbra.
Ptal jsem se na toto: Navíc by mě zajímalo, jak by pojišťovna DAS řešila spor mezi zaměstnancem a třeba zaměstnavatelem, který má u nich pojišťěných (právně) X aut a platí několikanásobně vyšší pojistné než ten zaměstnanec. Uhradila by DASka právní zastoupení oběma? A šli by vůbec do tohoto sporu s vědomím, že jeden musí být neúspěšný?
Nebyla by na to odpověď? Vím, že jsi tady něco psal o střílení a podplácení soudců, ale spíš by mě zajímalo, jak by to řešila DASka. Platila by advokáta oběma stranám?
liposa
19.04.2019 / 09:35
Kromě jiného se již nevztahuje na:
Právní ochrana vozidla anebo řidiče: obhajoba pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném či jiném správním řízení v souvislosti s řízením vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu nebo bez příslušného platného řidičského oprávnění, obhajoba pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném či jiném správním řízení v souvislosti s nesprávným zajištěním nákladu či přetížením vozidla nebo v souvislosti s dodržováním předepsaných dob jízdy, odpočinku, bezpečnostních přestávek a v souvislosti s používáním záznamového zařízení určeného ke kontrole doby řízení vozidla,
sanchez666
19.04.2019 / 09:52
Každý kdo měl zkušenost s DAS, ví co jsou zač ;-(
A když si připravim sám veškeré podklady a důkazy, abych to vyhrál, tak mi to vezme každý advokát se tím zabývající. Nepotřebuji rvát peníze každý rok do pojišťovny, která .....
A už vůbec ne, když dělám tam, kde dostanu zaplaceno, jak jsem se dohodl, tak nepotřebuji honit čas po soudech!
Ale někdo tím asi prostě žije, zvlášť když má TYTUL :-D
sibrsibr
19.04.2019 / 10:41
Nicky zase přehlížíš podstatné. Nepřemlovám té aby ses u DAS pojistil. Taky jsem ti psal že bude záležet na posouzení věci těch nezávislých právníků a že v takových případech často dochází k mimosoudnímu vyrovnání. V každém případě musíš rozdělovat, kdy se jedná o vymáhání nároků a kdy o obhajobu proti žalobci. V obhajobě DAS zastupuje vždy. Ovšem nemůže zajistit aby žalovaný nemusel platit oprávněné a prokázané nároky. Proto většinou to mimosoudní vyrovnání, které je časté pokud řídíči žalují mzdové nároky přes DAS.
sibrsibr
19.04.2019 / 17:22
Liposa, píšeš o tom tam jak je ten odkaz. Tvoje řádky pod případem nějaké Myšky co vymáhala doplacení hodin v D: "Je úplně jedno, že to bylo v D, protože vše vychází ze směrnice a tato směrnice neumožňuje členským státům odchylku od článku co je pracovní doba řidiče. Najdeš k tomu i rozhodnutí soudního dvora."

Jestli jsi to s tím případem smotal schválně, nebo jsi to tam zamotal omylem, to nemůže nikdo vědět.

No a že DAS nezastupuje kraviny, to je přece ta výhoda... kdo potřebuje zastupovat v hovadinách, ten si to musí platit sám. Nikdo nepojistí barák proti škodám z povodně, když stojí v zátopové oblasti...
nicky
19.04.2019 / 18:37
My dva se asi nemůžeme domluvit nikdy. Položil jsem jasnou otázku a čekal jsem jasnou odpověď. Stačilo napsat jednu z těchto možností: 1) ano
2) ne
3) nevím
4) na to ti neodpovím
Místo takto jednoduché odpovědi jsi mně odepsal něco o přehlížení podstatného, mimosoudním vyrovnání, obhajobě proti žalobě, zajištění placení žalovaného aby nemusel platit oprávněné nároky a jak by to bylo kdybych žaloval mzdové nároky. Já jsem se ptal na něco jiného....
Dále jsi vůbec nepochopil že jsem nebyl žalovaný, ale žalobce, že mimosoudní vyrovnání nebylo možné, nežaloval jsem mzdové nároky, ani jsem nikoho nežádal, aby za žalovaného něco zaplatil. Naopak jsem chtěl, aby mně žalovaný zaplatil škodu, kterou způsobil.
Navíc, jak už jsem psal, do sporu vstoupila ČP na straně zloděje aut a bránili ho "zuby, nehty". Zástupce pojišťovny měl i argument, že kdybych po té silnici nejel, tak se to nestalo. A, že škůdce nosí silné brýle, tak, že mě neviděl. Soudní znalec, kterého jmenoval soud, při obhajobě své práce řekl, že musel postupovat tak, jak postupoval, protože by se to asi ČP jinak nelíbilo. Prostě všichni kopali za zloděje aut, aby to neprohrál a ČP za něj nemusela platit. A Ty tady píšeš něco o mimosoudním vyrovnání....
Nikdy jsem tady nepsal, že by jsi mne snad přemlouval k nějakému pojištění - jen jsem psal, že po zkušenostech s pojišťovnou DAS už bych se u nich nepojistil. Ani to nemohu doporučit nikomu jinému.
Tak jestli to půjde, prosím o odpověď na tu otázku o cca 5 příspěvků výše. A stačí mně, když vybereš jednu možnou odpověď z toho, co jsem Ti zde nabídl. A nemusíš na to jít ze šíroka. Vůbec ,mě nezajímá, kdy a kde se narodila Leninova babička.
sibrsibr
20.04.2019 / 06:25
Krom dětí a bláznů každý ví že nikdo nemůže předem vědět jak se v budoucnu rozhodne jiná osoba nebo instituce. Pokud potřebuješ nějakou odpověď na otázku co udělá DAS. Musíš se zeptat nějakých dětí nebo bláznů. Určitě ti přesně odpoví co DAS udělá. Možná to po po svých zkušenostech z 95 roku, víš i ty sám. Hodně zdaru v jasnovědectví.
mateo
20.04.2019 / 11:16
No a uz tahni,blbe
nicky
20.04.2019 / 16:24
To jsem právě zkusil - zeptat se blázna, ale bylo to zbytečný, stejně jsem se to nedověděl.
sibrsibr
20.04.2019 / 21:30
Tak se zeptej dětí, možná si s nimi budeš rozumět lépe. Papík naivko ve dvou důchodech :-)
sanchez666
21.04.2019 / 02:45
sibrsibr
Infantilní reakce z tebe padají jedna radost :-D
Dotyčný si neuvědomí, že ostatní ví, jak se naučil používat jen klávesnici (ctrl + ctrl + v). Jinak tvá vzdělanost je na bodu mrazu ty TYTULE! Tak si tady nehraj na všeználka, i když asi mockrát máš přečtenou knihu s totožným názvem ;-)
Sám o sobě si zde napsal, že bez druhých si lempl, tak přestaň machrovat za sklem Pepiku.
Děti si rádi hrají na něco, bo na někoho. Tvá osoba je toho příkladem ;-)
Tak se radši soustřeď na pondělí, až vezmeš košíček do ruky a půjdeš koledovat, ať tu koledu nepomotáš ;-)
sibrsibr
01.05.2019 / 22:39
Barva. Proč je problém, že žalovaná strana má pojištění DAS?
Krom jiného DAS pojišťuje i spory které se týkají neproplacených faktur. Máš pocit, že by si někdo pojistku sjednal, kdyby věděl, že budou platit jeho soudní výdaje jen v případě, že dlužník nebude mít pojištění DAS?
Nebo že stačí firmám, které neplatí, aby si sjednali pojištění DAS a nemuseli by se obávat, že DAS bude krýt náklady soudních výdajů firem, které po nich chtějí vymáhat dluhy?
DAS sama advokáty neposkytuje. Jen platí výdaje za advokáty, kteří zastupují jejich klienty. Předem posuzuje vyhlídky úspěšnosti sporu. Právníka můžeš mít svého a DAS ti ji jen zaplatí jeho práci.
Jestli má tebou žalovaná firma pojištění DAS, může se na DAS obrátit, aby platila jejich soudní výdaje, ovšem pojišťovna zřejmě jeho vyhlídky na úspěšnost vyhodnotí jako nízké a jeho soudní výlohy hradit odmítne.
Nikdy jsem neslyšel, že by si řidič stěžoval na špatnou práci DAS, ve sporu kde měla žalovaná strana taky pojištění DAS.

PŘIDAT PŘÍSPĚVEK
Přispívat mohou pouze registrovaní uživatelé.

KAMIONACI.com | KONTAKTY | Partnerské weby | letenky | Davat.cz - Dávat legraci | Povinné ručení