VYHLEDÁVAČ
AKTUALITY
Nejnovější fotografie:
Nejnovější forum:
POHORSKÝ TRANSPORT
Vtip týdne:
Opilci
Náhodné parkoviště:
Willage Catalan
Uživatelé na chatu:

ANKETA
Do které z těchto zemí jezdíte nejraději?

ČLÁNKY - OSTATNÍ

Nařízení č.561

Při řízení nákladního vozidla v Evropské unii se musí dodržovat povinné přestávky, doba řízení a výkon. Tyto předpisy byly dlouhá léta známy jako AETR. Ten již dnes v Evropské unii i dalších některých zemích neplatí. Od roku 2007 se jezdí podle "Nařízení č.561" Evropského parlamentu.


Nebudeme si vysvětlovat pro jaká vozidla toto nařízení platí, či jakým spůsobem se provádějí kontroly, apod. Nás jako řidiče zajímá jak podle nařízení č.561 jezdit - kolik hodin jízdy denně, kolik týdně, jak dlouhé odpočinky denní, týdenní, atd.


Doby řízení

Doba řízení za dva týdny

- Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

Základní pravidlo, které nemá vyjímku, je počet hodin řízení za dva po sobě jdoucí týdny, od pondělí 00:00 do druhé neděle 24:00. Pokud tedy vyjedete v pondělí, tak do druhé neděle nesmíte mít najeto více než 90 hodin. Bez vyjímky ! Krásně to vychází, když ujedete každý pracovní den svých 9 hodin jízdy. 10 x 9 = 90 hodin.
Pozor ! Pokud například první týden řídíte 34 hodin a druhý týden 56 hodin, nezačíná další týden od nuly ! Další týden smíte řídit opět pouze 34 hodin. Pravidlo přeci zní: Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

Týdenní doba řízení

- Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin.

Za jeden týden, což v nařízení č.561 znamená týden od pondělí 00:00 do neděle 24:00, nesmíte přesáhnout dobu řízení 56 hodin. Bez vyjímky.

Denní doba řízení

- Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin.
- Dvakrát za týden však může být prodloužena na 10 hodin.

Idelální je řídit každý den 9 hodin. Pokud však potřebujete dojet na vykládku, či máte jiné důvody, je možné denní dobu řízení protáhnout na 10 hodin. A to dvakrát za týden. Dejme tomu, že v pondělí, úterý a středu jste každý den řídili 9 hodin. Ve čtvrtek spěcháte domů, zbývají Vám ještě dvě "desítky", můžete tedy i ve čtvrtek i v pátek denní dobu řízení prodloužit na 10 hodin. Samozřejmě můžete 10ku udělat dvakrát v týdnu kterýkoliv jiný den.

Povinné přestávky - doby odpočinku

Týdenní doba odpočinku

Každý týden musíte udělat týdenní dobu odpočinku 45 hodin.
Můžete jí však zkrátit na minimálně 24 hodin s tím, že jí musíte do konce třetího týdne od této pauzy dorovnat. A to tak, že budete stát 45 + počet hodin o které jsete předchozí dobu zkrátil. Pokud tedy udělaláme první týden týdenní dobu odpočinku 30 hodin, musíme do konce třetího týdne udělat týdenní dobu odpočinku 60 hodin (45+15). Protože jsme první týden pauzu o 15 hodin zkrátili, do konce třetího týdne musíme týdenní dobu odpočinku o 15 hodin prodloužit.
Pokud každý týden uděláme týdenní dobu odpočinku minimálně 45 hodin, máme to bez starostí.
Možné je například toto:

1.týden  2.týden  3.týden  4.týden  
30 h 45 h 24 h 60 h

Denní doba odpočinku

-V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku.
-Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýš tři zkrácené denní doby odpočinku.

Po každé jízdě (denní době řízení) musíte udělat pauzu 11 hodin. 3x za týden jí můžete zkrátit na 9 hodin.

Doba odpočinku mezi jízdou

-Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.
-Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut.
Znamená to, že nesmíte řídit více jak 4 a půl hodiny v kuse. Po každých 4.5 hodinách je nutno udělat 45 minut pauzu. Nebo kdykoliv během těch 4.5 hodiny udělat pauzu 15 minut a následně 30 minut.Použité pojmy:

Přestávka v řízeníDoba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení.

Jiná práceČinnosti, které jsou definovány jako pracovní doba v čl. 3 písm. a) směrnice 2002/15/ES, vyjma "řízení", a také jakákoli práce pro téhož nebo jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či jinde.

Doba odpořinkuNepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem.

Běžná denní doba odpočinkuDoba odpočinku v celkovém trvání nejméně 11 hodin. Tuto běžnou dobu odpočinku lze případně rozdělit do dvou časových úseků, z nichž první musí být nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 3 hodin a druhý nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 9 hodin.

Zkrácená denní doba odpočinkuDoba odpočinku v celkovém trvání nejméně 9 hodin, ale kratší než 11 hodin.

Běžná týdenní doba odpočinkuDoba odpočinku v celkovém trvání nejméně 45 hodin.

Zkrácená týdenní doba odpočinkuDoba odpočinku kratší než 45 hodin, která smí být za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 6 zkrácena na nejméně 24 po sobě následujících hodin.

Doba řízeníCelková doba řízení od okamžiku, kdy řidič začne řídit vozidlo po době odpočinku nebo přestávce, do okamžiku, kdy začne další doba odpočinku nebo přestávka. Doba řízení může být nepřetržitá nebo přerušovaná. Doba trvání činnosti řízení je zaznamenaná automaticky nebo poloautomaticky záznamovým zařízením, či ručně.

Denní doba řízeníCelková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a začátkem druhé denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku.

Týdenní doba řízeníCelková doba řízení během jednoho týdne.

Závěrem

Nařízení vzniklo, aby zvýšilo bezpečnost na evropských silnicích, aby zlepšilo pracovní podmínky řidičů a aby vyrovnalo podmínky mezi dopravci. Bohužel, najdou se stále tací dopravci, kteří toto nařízení záměrně porušují a mají tak konkurenční výhodu nad ostatními. Porušováním nařízení č.561 snižují bezpečnost na silnicích, ztěžují pracovní podmínky a snižují ceny dopravy, protože si to díky více najetým km můžou dovolit. S nižší cenou za dopravu se tak nedokáží vyrovnat ostatní dopravci, kteří doposud jezdili podle pravidel a může se stát, že jim nezbyde nic jiného než začít nařízení č.561 také porušovat. Pokud jste jedním z nich, myslete na to, že případná pokuta firmě by mohla být neúnosná.
Pokud Vás jako řidiče přes toto nařízení dopravce honí "o sto šest", sami uvažte jestli to stojí za to. I pro řidiče jsou pokuty za porušení nařízení č.561 vysoké a co víc: přetěžování organismu a nedostatek spánku vážně poškozuje zdraví !
KAMIONACI.com | KONTAKTY | Partnerské weby | letenky | Crochet | Davat.cz - Dávat legraci | Povinné ručení