VYHLEDÁVAČ
AKTUALITY
Nejnovější fotografie:
Nejnovější forum:
WELL PACK, s.r.o.
Vtip týdne:
Opilci
Náhodné parkoviště:
Benzina R10
Uživatelé na chatu:

ANKETA
Do které z těchto zemí jezdíte nejraději?

ČLÁNKY - OSTATNÍ

Vrácení spotřební daně a DPH – možnost jak tankovat levněji!

Nafta představuje 90% výdajů každé dopravní firmy. Není proto divu, že vrácení spotřební daně a DPH z nákupů uskutečněných v zahraničí, je ve středu pozornosti každého dopravce. Snížení nákladů a zlepšení cash flow jsou základní podmínky pro to, aby dopravní firma zůstala v dnešní době konkurenceschopná.


DPH je daň z přidané hodnoty, která tvoří nezanedbatelnou část ceny nafty, mýtného a jiných zboží či služeb. Výše DPH je různá v jednotlivých zemích. Nejnižší sazba 15% je Lucembursku, naopak nejvyšší DPH je v Maďarsku, kde dosahuje až 27%. Evropská Unie stanovila jednotné pravidla, na základě kterých mohou všechny ekonomické subjekty registrované k DPH v jednom ze členských států, žádat o ovrácení DPH z jiného členského státu, kde v rámci svého podnikání nakoupili zboží a služby s DPH. Vracení DPH ze zahraničí umožňuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §82 a směrnice EU 2008/9, ale je doprovázeno velmi administrativně složitou procedurou. Navíc je nutné komunikat s daným finančním úřadem ohledně vratky DPH v jeho jednacím jazyce. V případě, že příslušnému finančnímu úřadu neposkytnete veškeré důležité údaje a dokumenty na základě kterých by mohl přijmout rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo její části, může si vyžádat doplňující údaje, které je nutné dodat ve stanoveném termínu. Pokud se stanovený termín nedodrží, může to způsobit zamítnutí celé žádosti nebo její části.

Vzhledem k výše zmíněnému je vhodné zvolit pro vrácení DPH ze zahraničí takovou firmu, která má zkušenosti s celým procesem a komunikací s finančními úřady napříč EU. Příkladem takové společnosti je firma MADISON (http://www.madison-vat.com/cz) , která se pohybuje v oboru již od roku 2001 a úspěšně refunduje DPH nejen svým českým, ale i zahraničním klientům, mezi kterými např. i skupině WABERER´S. Nespormou výhodou MADISONU je její nezávislost na kartových společnostech, čímž může svým klientům nabídnout komplexní službu ve zpracování všech faktur od všech vystavovatelů i hotovostních dokladů, a to stále za stejnou provizi. Klient MADISONU může kombinovat libovolné množství tankovacích karet a tankovat na místech pro něj nejvýhodnějších. Oproti konkurenci klient Madisonu ušetří hned na 2 frontách – jak při tankování, tak při vratce DPH.
Na druhou stranu je však MADISON i spolehlivým partnerem pro AGIP (ENI), který si vybral MADISON pro refundaci DPH svým klientům a držitelům karty multicard (http://www.multicard.eni.com/cz/)

Vrácení spotřební daně

Kromě vrácení DPH mohou dopravní firmy znatelně ušetřit I při vrácení spotřební daně z nafty. V současné době je možné žádat část spotřební daně z následujících států: Belgie, Francie, Italie, Slovinsko, Španělsko, Maďarsko. Vratka spotřební daně se odvíjí od počtu natankovaných litrů v dané zemi za určité období a nabízí možnost, jak znatelně snížit náklady na pohonné hmoty. Na rozdíl od vrácení DPH, je vrácení spotřební daně řízeno samostatně každým státem. Důležitou informaci je i fakt, že z Francie a Itálie je možné nárokovat spotřební daň i zpětně. V Belgii, Španělsku a Maďarsku je možné žádat vratku až po registraci na daném celním úřadu. Na stránkách http://www.madison-vat.com/cz/diesel-excise-duty-refund/ je možné zjistit orientační částku spotřební daně, která by Vám byla vrácena.
KAMIONACI.com | KONTAKTY | Partnerské weby | letenky | Davat.cz - Dávat legraci | Povinné ručení